Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

inspirations
2861 a046 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
inspirations
1894 9c52 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viapchamtensyf pchamtensyf
inspirations

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viapchamtensyf pchamtensyf
inspirations
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
inspirations
3290 9d13 390
Reposted fromikhakima ikhakima viacudoku cudoku
inspirations
5452 a784 390
inspirations

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viatulele tulele
inspirations
9761 9c73 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele
1658 e74a 390
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viatulele tulele
inspirations
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viatulele tulele
inspirations
inspirations
inspirations
3775 77d6 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudlaty kudlaty
inspirations
inspirations
8610 87e5 390
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
inspirations
inspirations
inspirations
Jeśli chodzi o miłość, zawsze uważałem, że powinien w niej być jakiś pierwiastek szaleństwa. Takiego, które sprawia, że chcesz z tym kimś spędzić każdą chwilę swojego życia.
— Colleen Hoover

January 24 2020

inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl