Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

inspirations
5971 a04c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaincentive incentive
inspirations
Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
inspirations
4422 342c 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaincentive incentive
inspirations
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaincentive incentive
inspirations
Jak zwykle obdarzasz go silną emocją. I bronisz się z całych sił, by emocji tej nie nazwać przypadkiem właściwym imieniem.
— Andrzej Sapkowski
inspirations
inspirations
1799 ea9e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafeatherr featherr
inspirations
9642 54b6 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaincentive incentive
inspirations
9780 ffaa 390
Reposted fromcasanovared casanovared viaincentive incentive
inspirations
Czasem mniej spotkań z pewnymi osobami, oznacza więcej spokoju w sercu.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanecianow anecianow
inspirations
4123 c9a6 390
inspirations
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
inspirations
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafeatherr featherr
inspirations
Z odpowiednim partnerem, wszystkie bariery są do pokonania.
— znalezione
inspirations
6925 2cc4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation

February 28 2020

inspirations
5574 6725 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatulele tulele
inspirations
inspirations
9423 ec49 390

Budapest, Hungary (by Jan Emmo)

inspirations
6507 e281 390
Reposted fromdippi dippi viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl