Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2020

inspirations
8244 8d87 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
inspirations
9671 d25e 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viablackheartgirl blackheartgirl
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
inspirations
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viafrytkatosia frytkatosia
inspirations
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viafrytkatosia frytkatosia
inspirations
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted fromPorcelanowa Porcelanowa viafrytkatosia frytkatosia
inspirations
Mężczyźni! Znam ja takich. To nie mężczyźni, tylko wąsy z doczepionymi idiotami.
— Katherine Rundell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
inspirations
inspirations
 Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów
— J.W. Goethe
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaDaisy88 Daisy88
inspirations
inspirations
7567 1d3a 390
Wycinki w termosie. 
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
inspirations
inspirations
Mimo, że myślisz, że utknęłaś i nie masz wyboru, - MASZ. Szukaj głębiej. Masz na to wpływ. Uwierz sobie, że dasz radę i z tym, i czegokolwiek nie wybierzesz, poradzisz sobie. A teraz weź głęboki oddech, proszę Cię uśmiechnij się i powiedz - PORADZĘ SOBIE. 
— skydelan
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viapragnienia pragnienia
inspirations

Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego jest kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— Borszewicz
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapragnienia pragnienia
inspirations
5244 c05b 390
Reposted fromhrafn hrafn viapragnienia pragnienia
inspirations
6107 afde 390
inspirations
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
inspirations
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapragnienia pragnienia
inspirations

„Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej”.

— Haruki Murakami

Reposted fromhrafn hrafn viapragnienia pragnienia
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viaeglerion eglerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...