Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

inspirations
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawaniliowaa waniliowaa
inspirations
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawaniliowaa waniliowaa
inspirations
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viawaniliowaa waniliowaa
inspirations
0370 89b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawaniliowaa waniliowaa

July 13 2018

4698 71a0 390

lifeisverybeautiful:

Cherry Blossom, Kyoto, Japan via αcafe | My Sony Club

Reposted frompie2dface pie2dface viarudosci rudosci
inspirations
2064 bd9e 390
Reposted frompulperybka pulperybka viarudosci rudosci
inspirations
5891 8c21 390
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viarudosci rudosci
inspirations
4915 873b 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamorsik morsik
inspirations
Durdle Door
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamorsik morsik
inspirations
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
inspirations
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viacudoku cudoku
inspirations
(...) staram się pielęgnować w sobie dziewczynę - cieszyć się małymi rzeczami, otaczać mądrymi, dobrymi ludźmi.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Dziś wydaje nam się jasne, które z naszych infantylnych decyzji okazały się znaczące dla całego życia. Poznajemy siebie przez błędy, niezależnie od czasów, w których żyjemy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
inspirations
Wchodzimy w relacje z kimś, kto nas fascynuje i takie związki dobrze działają - dopóki nie zdamy sobie sprawy, że to nie jest miłość, tylko obsesja. Ale nie ma niczego dziwnego w tym, że młodą dziewczynę uwodzą odważne słowa, wrażenie, że jest w centrum czyjegoś świata. Od stuleci wybieramy nieodpowiednich mężczyzn, kiedy ci właściwi są tuż obok.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
  A jednak potrzeba mi Twoich słów i trzeba Twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
Reposted fromIriss Iriss viarudosci rudosci
inspirations
2020 c45d 390
inspirations
5908 cb23 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viacudoku cudoku
inspirations
6977 9e05 390
Reposted frompiehus piehus viacudoku cudoku
inspirations
9719 5717 390
Reposted fromonnomnom onnomnom viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl