Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

inspirations
0464 8639 390
Reposted fromtfu tfu viafoodforsoul foodforsoul
inspirations
mówi cicho, ale dobitnie, stawiając stempel wkurwienia na każdej spółgłosce.
— Żulczyk
inspirations
-Polubiłam Cię wiesz?
-Wiem, tylko nie wiem dlaczego.
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
inspirations
inspirations
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viagdziejestola gdziejestola
inspirations
Nieprawdopodobne to nie znaczy niemożliwe.
— Stephen King " Dobrane Małżeństwo"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
inspirations
8104 f0c6 390
i pomyśleć, że całe 97% społeczeństwa ma tak samo jak ja...
inspirations
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaretro-girl retro-girl
5574 ad01 390
Reposted fromicanread icanread viaindivisualist indivisualist
inspirations
inspirations
4299 8ab0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
inspirations
3359 e199 390
Reposted frompeper peper viakrzysk krzysk
inspirations
inspirations
9323 4f59 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
9446 8a74 390
Reposted fromtaSowa taSowa viatoniewszystko toniewszystko
1621 f827 390
Reposted fromlyokostar lyokostar viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
8040 1581 390
inspirations
7368 8d7d 390
144p vs 1080p
Reposted fromsommteck sommteck viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
0233 9b29 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
6992 4c81 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl