Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

inspirations
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
inspirations
Być może ma rację, bo nie licząc niektórych rodzajów raka, wszystko co spotyka ludzi, wyrządzają sobie sami.
— Jakub Zulczyk
Reposted fromitwaslove itwaslove vianezavisan nezavisan
inspirations
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianezavisan nezavisan
6548 aa0e 390

Lugano, Switzerland (by Alex Polli)

inspirations
0762 7adc 390
Reposted fromscorpix scorpix viaKrschtschn Krschtschn
inspirations
7200 7590 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
3556 0ccf 390
inspirations
2583 b555 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
inspirations
inspirations
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viaMezame Mezame
inspirations
7896 0e6e 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaMezame Mezame
5884 efd0 390

Budapest (by Peter)

4129 eca5 390

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaMezame Mezame
inspirations
Reposted fromFlau Flau viamrsciastko mrsciastko
inspirations
9397 3706 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viarudosci rudosci
inspirations
inspirations
7722 2c00 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowychrusniak malinowychrusniak
inspirations
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
inspirations
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
6728 ad2b 390
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl