Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

inspirations
Bo przywiązujesz uwagę do głupot. A nie przywiązuję uwagi do rzeczy.
— Quebonafide - C'est la Vie
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
inspirations
A potem zapominasz o wszystkich przemyśleniach
Bo w sumie na lepsze życie nie masz już ciśnienia.
— Atramentowe Noce Filipek x Foux
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
inspirations

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
inspirations
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viacudoku cudoku
inspirations
inspirations
2188 5242 390
inspirations
0451 5b2f 390
Reposted fromyeli yeli viacudoku cudoku
inspirations
1840 0d35 390
Reposted frommeem meem viacudoku cudoku

June 20 2017

inspirations
6133 b857 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viairmelin irmelin
inspirations
2323 1465 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadimple dimple
inspirations
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy Twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma Twoich włosów
Jest tylko blada nocna lampka...
— Stare Dobre Małżeństwo
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
inspirations
5799 d234 390
Bob Hope & Dorothy Lamour
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakmj kmj
inspirations
"Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męska usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie się czuła jak wygrana na loterii."
— Sherry Argov
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viakmj kmj
inspirations
6262 a3c3 390
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
inspirations
inspirations
5386 07ea 390
Reposted fromstroschek stroschek viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
4047 df02 390
Reposted fromYuei Yuei viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
5005 e728 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
4235 a49f 390
0037 9b84 390
Reposted fromidiod idiod viatruskawkowa11 truskawkowa11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl