Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

inspirations
5672 9552 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations
5675 b8c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 18 2017

inspirations
inspirations
inspirations
2174 bd43 390
Reposted fromretaliate retaliate viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
2807 0aea 390
inspirations
8048 fa91 390
Reposted fromhenri henri viatoniewszystko toniewszystko
inspirations

Reposted fromweightless weightless viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
0668 90c5 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
5288 b3dc 390

gif87a-com:

Animal Gaits for Animators by Stephen Cunnane

Reposted fromonyx-sora onyx-sora viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
inspirations
4116 107c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
inspirations
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarudosci rudosci
inspirations
inspirations
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viatruskawkowa11 truskawkowa11
inspirations
3665 ce8d 390
inspirations
1293 3722 390
inspirations
3601 9335 390
inspirations
5569 8dba 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl