Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

inspirations

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viarudosci rudosci
inspirations
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viarudosci rudosci
inspirations
1180 83b0 390
Reposted fromxtal xtal viarudosci rudosci
The most effective way to do it, is to do it.
Anonymous
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarudosci rudosci
inspirations
8821 33ce 390
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viarudosci rudosci
inspirations
7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viarudosci rudosci
inspirations

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
inspirations
8138 b2f7 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viarudosci rudosci
inspirations
7325 0392 390
Reposted fromikhakima ikhakima viarudosci rudosci
inspirations
Reposted frombluuu bluuu viarudosci rudosci
7459 4986 390

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viaKrschtschn Krschtschn
inspirations
1751 02d2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viacudoku cudoku
inspirations
7735 f72b 390
Reposted fromhanouk hanouk viarudosci rudosci
inspirations
4750 5deb 390
2341 c263 390
inspirations
0471 07a8 390
Reposted fromlaluna laluna viarudosci rudosci
inspirations
6013 c75e 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
inspirations
3455 c832 390
Reposted frommisiapa misiapa viaKrschtschn Krschtschn
inspirations
Reposted fromFlau Flau viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl