Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

inspirations
1905 599c 390
inspirations
2339 43b5 390
Reposted fromhydeaway hydeaway viaamagicalplace amagicalplace
inspirations
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viamagdanestor magdanestor
inspirations
Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.
— Agnieszka Osiecka,Co robić, co robić
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viacudoku cudoku
inspirations
Czasami czuję się strasznie samotny, ale zasadniczo mam się dobrze.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
Zbyt długie milczenie sprawia, że w człowieku coś się psuje - jak stojąca woda.
— August Strindberg – Sonata Widm
Reposted fromnyaako nyaako viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
1746 48a8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations

This changed me….
Reposted fromCM12 CM12 viainzynier inzynier
inspirations
2110 a0d3 390
Reposted fromvandalize vandalize viainzynier inzynier
inspirations
Reposted fromcarfreitag carfreitag viainzynier inzynier
inspirations
0091 d300 390
Reposted fromoutline outline viaowieczka owieczka
inspirations
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. (...) Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted from61sekund 61sekund viaowieczka owieczka
inspirations
7676 7c36 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaowieczka owieczka
inspirations
5195 556f 390
Reposted fromskatrix skatrix viaowieczka owieczka
inspirations
inspirations
0538 2787 390
Reposted frombatgirl batgirl viaowieczka owieczka
inspirations
Reposted frombluuu bluuu viaowieczka owieczka
inspirations
...co sądzi o dzisiejszych mężczyznach, wzruszyła tylko ramionami i powiedziała: zamiast rozłożyć nogi, rozkładam ręce.
— Brud.
Reposted fromzenibyja zenibyja viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
7623 72f5 390
Reposted fromreksi0 reksi0 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl