Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

inspirations
Miłość, przyjaźń, lojalność, tęsknota - każde z uczuć wymagało niesamowitej odwagi, której niejednemu człowiekowi po prostu brakowało. Bo obdarzenie kogokolwiek uczuciem wiązało się z zaufaniem. Zaufanie zaś było jak opuszczenie gardy i wystawienie się na cios - tak, że w każdej chwili potencjalnie bliska osoba mogłaby wbić nóż prosto w serce.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
9827 8e14 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
9857 6ce0 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
2092 4c70 390
Reposted fromolbaria olbaria viaMezame Mezame
inspirations
8749 1f36 390
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaMezame Mezame
inspirations
1054 93c6 390
Reposted fromrol rol viaindivisualist indivisualist

May 13 2019

inspirations
9416 c6d1 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoll oll

May 05 2019

inspirations
6965 b671 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoll oll
inspirations
6980 a466 390
Reposted fromcontigo contigo viaspecialneeds specialneeds
inspirations
7005 1c2a 390
Reposted fromcontigo contigo viaspecialneeds specialneeds
0078 c99b 390

magics-secrets:

perfect life

inspirations
7775 97f9 390
Reposted fromsoftboi softboi viaspecialneeds specialneeds
8933 1e70 390
Reposted fromnosmile nosmile viaMezame Mezame
inspirations
Zacznij. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. 
Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i Cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie.  Niech Twój strach wyjrzy z ciemności i Cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę do czyszczenia rzeki.
— C.P. Estes
Reposted frommy-little-world my-little-world viaMezame Mezame
inspirations
8793 42ec 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaMezame Mezame
inspirations
8295 8111 390
Reposted frommoai moai viaoll oll
inspirations
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll
inspirations
8600 ba91 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaoll oll
inspirations
8293 eace 390
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl