Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

inspirations
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMezame Mezame
inspirations
1453 374f 390
Reposted fromwyczes wyczes viadivi divi
inspirations
6633 8f96 390
Reposted frompesy pesy viaKrschtschn Krschtschn
inspirations
2682 9ff5 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadivi divi
inspirations
9203 d851 390
Reposted fromteijakool teijakool viaMezame Mezame
inspirations
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
inspirations
8266 0eae 390
Reposted fromrol rol viamefir mefir
inspirations
W życiu bywa ślisko. Wszyscy potrzebujemy kochającej dłoni, która nas podeprze.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
inspirations
6818 80a7 390
Reposted fromLane Lane viamefir mefir
inspirations
Błędy to jedynie sposób zrobienia czegoś inaczej, może bardziej twórczo.
Przyjacielu, nie przepraszaj za błędy.
Bądź z nich dumny.
Miałeś odwagę dać coś z siebie.
— Frederick Perls, Wokół Śmietnika
Reposted fromkitana kitana viaMezame Mezame
inspirations
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
inspirations
8954 d34a 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamefir mefir
inspirations
9260 5447 390
Reposted fromzciach zciach viamefir mefir
inspirations

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
inspirations
4418 20e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
inspirations
1335 930b 390
Reposted fromnyaako nyaako viapanimruk panimruk
inspirations
6143 1c2e 390
Reposted fromsavatage savatage viapanimruk panimruk

October 04 2019

inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl