Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

inspirations
5356 cfa9 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vialolylol lolylol
inspirations
2144 0e08 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
inspirations
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
inspirations
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
inspirations
1678 c7c9 390
Reposted fromEonowy Eonowy vialaparisienne laparisienne
inspirations
8203 f199 390
Reposted fromJustVicky JustVicky vialaparisienne laparisienne
inspirations
2193 f613 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
inspirations
2355 10af 390
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
inspirations
2223 4dbe 390
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
inspirations
2152 f1bb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
inspirations
2383 36dc 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Nie współczuję już ludziom, których zostawiłam. Wybaczyłam tym, którzy zostawili mnie. Żałuję tylko tego, że zostawianie i bycie zostawioną na tak długo rozpierniczało mi życie.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Poza pojęciami czynienia tego, co właściwe i tego, co niewłaściwe, istnieje przestrzeń. Tam się spotkamy.
— Rumi
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Czuję, jak oddech który wstrzymywałam od lat, chce wydostać się na wolność.
Widzę, jak życie które trzymałam na wodzy, wymyka mi się z rąk.
Słyszę, jak pojedyncze komórki mojego ciała skandują moje imię. Wierzą we mnie. Kibicują mi. Chcą przetrwać. Chcą walczyć. Chcą wygrać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Mam na imię Matylda. Udaję, że żyję."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Nic nie przeraża głupiego mężczyzny bardziej niż kobieta, która umie czytać, pisać, myśleć i w dodatku ma odwagę pokazać kolana.
— Carlos Ruiz Zafón - "Labirynt duchów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Poczułam prawdziwą miłość raz w życiu. Myślę, że nic nie równa się z tym, gdy ktoś kocha Cię tak bardzo, że pozwala Ci odejść i być szczęśliwą tam, gdzie Ty tego zapragniesz. Nigdy później nie spotkałam się już z czymś takim. Ciągle ktoś błagał mnie o zapewnienie, że od niego nie odejdę. Chciał potwierdzenia, że jego serce będzie u mnie na zawsze bezpieczne.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl