Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

inspirations

iesuuyr: Tokyo, Japan

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianezavisan nezavisan
inspirations
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
inspirations
inspirations
inspirations
inspirations
inspirations
5611 e80e 390
via Wycinki w termosie.
Reposted fromnutt nutt viamalinowychrusniak malinowychrusniak
inspirations
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
tumblr_orvaajgxFy1uubov2o1_500 tumblr_njzzprfV2P1togst8o1_500

Nasir al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran.

June 10 2018

inspirations
7867 e73e 390
Modern Cats
Reposted fromMysticen Mysticen viaethiel ethiel
inspirations
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianezavisan nezavisan
inspirations
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt vianezavisan nezavisan
inspirations
4878 9271 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
3260 20c7 390
Reposted fromtfu tfu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
inspirations
2568 bf6f 390
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
9785 ecab
inspirations
7572 12cb 390
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy - "Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
Reposted fromIndividualist Individualist viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl