Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

inspirations
inspirations
6449 689f 390
Reposted fromrol rol viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
inspirations
1104 0ebe 390
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
inspirations
0130 a70d 390
Reposted fromlsx lsx viainvincible invincible
inspirations
5178 6d03 390
Reposted fromrol rol viaprzytulanki przytulanki
inspirations
8963 53dd 390
Gałczyński 
inspirations
1109 db76

August 14 2016

inspirations
4058 e6df
Reposted fromkaiee kaiee
inspirations
9770 9941 390
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viazapachsiana zapachsiana
inspirations
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko. 
— Franz Kafka
Reposted fromaletodelio aletodelio viaxmonroex xmonroex
inspirations


There is a hunger in you, Clark. A fearlessness. You just buried it, like most people do. I’m not really telling you to jump off tall buildings, or swim with whales or anything (although I would secretly love to think you were), but to live boldly. Push yourself. Don’t settle. Wear those stripy legs with pride. And if you insist on settling down with some ridiculous bloke, make sure some of this is squirrelled away somewhere. Knowing you still have possibilities is a luxury. Knowing I might have given them to you has alleviated something for me. So this is it. You are scored on my heart, Clark. You were from the first day you walked in, with your ridiculous clothes and your bad jokes and your complete inability to ever hide a single thing you felt. You changed my life so much more than this money will ever change yours. Don’t think of me too often. I don’t want to think of you getting all maudlin. Just live well. Just live.
Love, Will

Reposted fromolewka olewka viafilmowy filmowy
inspirations
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalną anoreksję. W środku wszystko krzyczy: Mów do mnie! Obejmij mnie! Kochaj mnie! A jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsercowisko sercowisko viafearoflove fearoflove
inspirations
2901 70f0 390
Reposted fromkatsiu katsiu viafearoflove fearoflove
inspirations
inspirations
inspirations
inspirations
5700 fc26 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viafearoflove fearoflove
inspirations
W końcu. Udało się. Dojrzała. Zaczęła walczyć o swoje marzenia. Zobojętniała na ludzi, którzy na nią nie zasługują. Zaczęła więcej się uśmiechać. Mówiła odważnie. Pozwoliła sobie na błędy. Wykorzeniła niepewność siebie i stagnację. Poświęciła się temu co kocha. Wybrała siebie. Bezapelacyjnie i na zawsze.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafearoflove fearoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl