Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

1591 bf8d 390

pyrositshere:

mastercreart:

leg refences

Reblogging this not only for artists but also for people who write werewolf (and other animal transformation) fiction.  If a human turned into a wolf, their knee joints would not reverse– what some fic writers mistake for the knee is actually the ankle.  A wolf’s hind feet are relatively long, and they are always walking in way roughly analogous to human “tip-toeing.”

Reposted fromthe-mind-races the-mind-races
inspirations
6888 5632 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaoll oll
inspirations
7492 1720 390
celebrate every tiny victory ♡
Reposted fromredemptionsongs redemptionsongs viaoll oll
inspirations
5740 e406 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaoll oll
1244 8b9a 390
0105 3597 390
Reposted frombrumous brumous
inspirations
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić. — 
— Paulina Młynarska
Reposted frommalgorzrzata malgorzrzata
7221 6fed 390

hieroglify:

my edit:-)

Reposted fromshitsuri shitsuri
bierz mnie całą, wraz z uczuciami i humorkami, rozczochranymi włosami i wadami, których mam sporo. Bierz, a dam ci wszystko co piękne tylko nie rezygnuj ze mnie
— (via misty–fikacje)
Reposted fromshitsuri shitsuri
Uzależniasz się od drugiego człowieka tak bardzo, że sama jego nieobecność Cie boli i wkurwiasz się na cały świat, gdy go nie ma.
— (via ksiezniiczka-wlasnej-bajki)
Reposted fromshitsuri shitsuri
Chciałbym wszystko Ci dać, wszystko dzielić z Tobą
Bo jesteś jedyną osobą, która jest poza tą całą zmową.
Na nowo poznawać Ciebie i siebie przy tym.
Uchylić nieba, tak trzeba i ominąć wszelkie zgrzyty
— Krysiak ( K.M.S - Jej obecność )
Reposted fromshitsuri shitsuri
7142 9717 390
Reposted fromshitsuri shitsuri
inspirations
2649 d6b4 390
Reposted fromLinoandVoerby LinoandVoerby
Każdy z nas czasem nie czuję nic, a czasem czuję zbyt wiele
— (via puszkaa-pandory)
Reposted fromshitsuri shitsuri
inspirations
6032 bec5 390
Reposted frominto-black into-black
inspirations
6980 b0fe 390
Reposted fromshitsuri shitsuri
inspirations
7672 d876 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaeglerion eglerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl