Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

inspirations
Reposted fromFlau Flau viaowieczka owieczka
inspirations
Reposted fromshakeme shakeme viaowieczka owieczka
inspirations
inspirations
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viaoll oll
inspirations
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaoll oll
0962 637b 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoll oll
inspirations
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll
inspirations
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll
inspirations
1585 cc4c 390
Reposted fromnonecares nonecares viaoll oll
3410 a7af 390
Reposted fromunco unco viaoll oll
6911 5246 390
inspirations
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
inspirations
Dzwonił do mnie rano, w dzień, czasami nawet w nocy i mówił podnieconym, niecierpliwym głosem: "Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć". I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Bo to ja, a nie kto inny, miałam wysłuchać opowieści o jego sukcesie, porażce, wzruszeniu, planie lub pomyśle. Jako pierwsza. Absolutnie pierwsza. I to był dla mnie prawdziwy dowód miłości. Przez sześć lat nie powiedział mi ani razu, że mnie kocha, ale za to ja słuchałam wszystkiego pierwsza. Dla mnie już do końca życia żadne "kocham cię" nie zastąpi tego "słuchaj", muszę ci coś natychmiast opowiedzieć".
— J.L. Wiśniewski "Kulminacje"
inspirations
inspirations
Umiejętność prowadzenia rozmowy jest niezwykle istotnym elementem eleganckiego stylu życia. Osoba, która pięknie się wypowiada, natychmiast przykuwa uwagę. Jest postrzegana jako inteligentna, zrównoważona i godna zaufania. Ma to coś – je ne sais quoi. Wydaje się bezpośrednia i pewna siebie.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viakikka kikka
inspirations
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakikka kikka
inspirations

October 14 2018

inspirations
1519 0234 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaoll oll
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viaoll oll
inspirations
9127 4103 390
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl