Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2019

inspirations
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
inspirations
inspirations
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viadivi divi
inspirations
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadivi divi
inspirations
6444 3525 390
Reposted fromnyaako nyaako viadivi divi
inspirations
4404 a822 390
Reposted fromalsh alsh viadivi divi

August 15 2019

inspirations
3426 8f20 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
inspirations
2971 2b63 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamefir mefir
inspirations
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
inspirations
8507 4757 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamefir mefir
inspirations
Reposted fromMoonTide MoonTide viamefir mefir
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
inspirations
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
inspirations
4319 b622 390
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
inspirations
1361 13aa 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir
inspirations
9463 e396 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir
inspirations
9475 606a 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamefir mefir
9917 fbcf 390
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger viamefir mefir
inspirations
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
inspirations
8570 6057 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl