Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

inspirations
inspirations
inspirations
inspirations

thedailypersian: Badab-e-Surt - Mazandaran, Iran

inspirations
Czasem trzeba zrobić coś dla siebie. Wziąć długą kąpiel w gorącej wodzie, przeczytać ulubioną książkę, wypić ulubioną herbatę z miodem i z cytryną, wsłuchać się w ulubioną piosenkę... i po prostu odpocząć.
— 17november.soup.
Reposted from17november 17november viabemygod bemygod
inspirations
4333 d6c6 390
Reposted frombenzodiazepina benzodiazepina viabemygod bemygod
inspirations
3373 9ce9 390
Reposted fromliczbapi liczbapi viainvincible invincible
inspirations
2013 619e 390
Reposted fromusual usual viabemygod bemygod
inspirations
Nie widziałaś go przez długi czas. Zapomniałaś o tej miłości. Nie chciałaś pamiętać żadnych szczegółów. Jak się uśmiecha, porusza, zaciąga papierosem czy poprawia zegarek. Ale wystarczy tylko, że stanie obok Ciebie i dopiero wtedy widzisz, co tak naprawdę nosisz w sercu.
— M. Szczepanik
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabemygod bemygod
inspirations
3140 5945 390
inspirations
Wiesz co jest jedną z nieodłącznych cech dorosłości?                
Samotność.
W najważniejszych chwilach życia jesteśmy sami. Nikt za Ciebie nie zdecyduje co zrobić. Musisz to wziąć na siebie.
— M. Szwaja
inspirations
9755 5b8b 390
Reposted fromdelain delain viafearoflove fearoflove
inspirations
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska, Rowińska Bussines Coaching
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viafearoflove fearoflove

September 23 2016

inspirations
Reposted fromtosiaa tosiaa viastylish stylish
inspirations
inspirations
0825 b536 390
Reposted frommidnightfever midnightfever viafearoflove fearoflove
inspirations
Ona wciąż Cię kocha. To jasne jak słońce. Wystarczy na nią spojrzeć. Nigdy nie patrzyła na mnie tak, jak patrzyła na Ciebie. Powinieneś o tym wiedzieć. 
— "Wciąż ją kocham"
inspirations
Moje życie upływa na ucieczce przed pospolitością istnienia.
— Arthur Conan Doyle, "Przygody Sherlocka Holmesa"
Reposted fromcudoku cudoku
inspirations
Reposted fromFlau Flau viaamagicalplace amagicalplace
inspirations
7791 b28a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl