Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

inspirations
5710 bd4e 390
inspirations
6879 066a 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
1700 9661 390
Reposted fromveridiana veridiana viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
1120 9ea8 390
inspirations
inspirations
inspirations
8014 6fb5 390
Reposted fromvintage-style vintage-style viacudoku cudoku
inspirations
9477 753f 390
Reposted fromvintage-style vintage-style viacudoku cudoku
inspirations
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku
inspirations
2936 7f3a 390
Reposted fromhagis hagis viaKrschtschn Krschtschn
inspirations

March 23 2017

inspirations
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
1997 60b5 390
inspirations
2362 85cf 390
inspirations
5207 56ea 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
inspirations
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
inspirations
2176 fc9c 390
inspirations
9344 b4c2 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl