Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

inspirations
1537 3469 390
Reposted fromscorpix scorpix viaMezame Mezame
inspirations
O, jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
— St. I. Witkiewicz - ,,Pożegnanie jesieni"
inspirations
7856 9254 390
inspirations
9320 e1b2 390
inspirations
3406 1797 390
Reposted fromkatsiu katsiu viatoniewszystko toniewszystko
inspirations
6266 1a87 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
inspirations

Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jedynym, czego mi w tym wszystkim brakowało, była ludzka obecność. Nie zmieniłaby biegu wydarzeń. Ale wiem, że byłoby mi łatwiej przejść przez zmartwienia, które były do przejścia. Jestem pewna, że prawdziwy, materialny, a nie sieciowy człowiek obok podtrzymałaby optymalny poziom energii moich psychicznych baterii.

Czasem życie cholernie boli i ścina z nóg, odbiera chęć do życia i masakruje psychikę. To zdarza się każdemu z nas. Okłamujemy się, wierząc, że w takich chwilach pomoże jakakolwiek codzienna czynność. Cały sekret tkwi w tym, by mieć obok kogoś, kto odrzuci na bok swoje sprawy i spróbuje zrozumieć, nie myśląc w duchu, że przesadzasz. Kogoś, kto obejmie, a nie wyjdzie, widząc łzy i zadzwoni za kilka dni, by zapytać, jak się czujesz.

Tak wygląda przyjaźń.

Dzisiaj wszystkim nam jej brakuje.

http://kobietanakonkretach.pl/samotnosc-w-wielkim-miescie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

September 20 2017

6804 1510 390

Villa Ephrussi de Rothschild, France (By Rafael Wagner)

inspirations
inspirations
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta naprawdę się nie liczy.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
inspirations
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamefir mefir
9878 7368 390
Reposted fromikari ikari viamefir mefir
4615 9156 390
Reposted fromdivi divi viamefir mefir
inspirations
2862 082a 390
Reposted fromoutoflove outoflove viamefir mefir
inspirations
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
inspirations
1830 9b21 390
Reposted fromreylin reylin vianezavisan nezavisan
inspirations
6660 c965 390
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vianezavisan nezavisan
inspirations
8297 fbfd 390
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan
inspirations
3236 8fc4 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl