Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2018

inspirations
inspirations
A jakie to ma znaczenie, że był w moim świecie kilka dni? Przecież te kilka dni były ważniejsze niż całe lata mojego życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
Jest jak tatuaż na moim sercu...
Tak bardzo wyrazisty, że nie da się go przykryć innym wzorem.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
1394 ffa0 390
Reposted fromkasiastrofa kasiastrofa viatulele tulele
inspirations
4100 5a84 390
Reposted fromexistential existential viatulele tulele
inspirations
Happy endings didn’t always arrive for a lot of people.
— Ella Fields, Suddenly forbidden
Reposted frommefir mefir
inspirations
9773 771b 390
Reposted fromheroes heroes viapersona-non-grata persona-non-grata
inspirations
inspirations
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
inspirations
6724 c14a 390
inspirations
Są ludzie, w których obecności czujemy się dobrze, i tacy, z którymi nam nie po drodze. Z wiekiem i nabytym doświadczeniem zrozumiałam, że nie ze wszystkimi muszę się przyjaźnić, ba, ja nie wszystkich muszę lubić i zapraszać na wino. Są przyjaźnie nierozerwalne, powierzchowne znajomości, jest koleżeństwo. Na niektóre znajomości szkoda tracić cennego czasu. Lubię spotkania z ludźmi, przy których mogę być sobą.
— Gabriela Gargaś - "Taka jak ty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
inspirations
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
inspirations
8341 40e3 390
Reposted fromkatsiu katsiu vianezavisan nezavisan
inspirations
1932 042c 390
Reposted fromfelicka felicka vianezavisan nezavisan
inspirations
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianezavisan nezavisan
inspirations
inspirations
Nie ma nic trwalszego od troski, miłości, docenienia i bezpieczeństwa, które otrzymujemy od rodziców. Wszystko, co jako dzieci, dostajemy od matki i ojca, zostaje z nami do końca życia. Wszystko, czego nie dostajemy, również.
— Leszek Legut

August 06 2018

inspirations
1358 9f6e 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
inspirations
0794 a3cc 390
Reposted fromFlau Flau
inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl